Báo cáo thực tập đào tạo nhân lực công ty bảo hiểm Nhân Thọ

Đề tài báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập đào tạo nhân lực công ty bảo hiểm Nhân Thọ

Ngay từ khi xuất hiện loài người các ý thức về việc dự trữ phòng những lúc đói rét, không có thức ăn đã được hình thành. Do đó có thể nói nhu cầu sự an toàn bắt nguồn từ việc dự trữ thuần túy từ thời nguyên thuỷ sơ khai. Về cơ sở pháp lý thì có thể coi chiếu dụ Barcelona năm 1435 là văn bản pháp luật đầu tiên trong ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ XVI – XVII cùng với sự ra đời của phương thức sản xuất TBCN thì hoạt động bảo hiểm mới phát triển rộng rãi và ngày càng đi sâu vào nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

Còn ở Việt Nam, bảo hiểm xuất hiện từ bao giờ? Không có tài liệu nào chứng minh một cách chính xác mà chỉ phỏng đoán vào năm 1880 có các Hội bảo hiểm ngoại quốc như Hội bảo hiểm Anh, Pháp, Thụy sĩ, Hoa kỳ… đã để ý đến Đông Dương. Tuy nhiên bảo hiểm nhân thọ chỉ được chính thức triển khai tại Việt Nam vào năm 1996 với sự ra đời của Bảo Việt Nhân Thọ. Sau hơn 15 năm phát triển, thị trường Bảo Hiểm Nhân Thọ tại Việt nam đã phát triển rất mạnh mẽ với sự góp mặt của 13 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, số lượng khách hàng và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm tăng trưởng nhanh. Tính đến tháng 01/2012, toàn hệ thống bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có hơn 8 triệu hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ, tỷ lệ người dân tham gia đạt 11%. Với cá nhân, Bảo Hiểm Nhân Thọ là một kênh đầu tư tài chính, tích lũy tương lai, bảo đảm cuộc sống khi rủi ro. Với nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Hiểm Nhân Thọ có vai trò an sinh xã hội, nguồn huy động vốn vô cùng quan trọng. Là Doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ duy nhất của Việt Nam, thành viên của Tập Đoàn Bảo Việt, sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp bảo hiểm đối thủ nước ngoài là vô cùng khốc liệt với Bảo Việt Nhân Thọ. Với ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ sự quyết định thành bại của doanh nghiệp đó chính là yếu tố con người mà lực lượng chính đó là đội ngũ tư vấn viên. Chính vì sự tối quan trọng này tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình.

DOWNLOAD