Báo cáo thực tập đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

Đề tài Báo cáo thực tập: Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LILAMA – Thí nghiệm Cơ điện

Thế kỷ XXI, thế kỷ của sự đột phá của các ngành Khoa học kỹ thuật, và thực sự nó đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như lời Các Mác đã tiên đoán. Mỗi một sản phẩm đều được kết tinh trong đó một lượng chất xám rất lớn. Điều đó cho thấy khả năng của con người là vô tận, và chỉ có con người mới đóng vai trị quyết định trong tiến trình phát triển của toàn xã hội. Các sản phẩm hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều với những hình dạng, mẫu mã, chức năng công dụng ngày càng phong phú và đa dạng. Chứng tỏ nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp hay sự tồn tại hay suy vong của mỗi một quốc gia.

Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta đã hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp có cơ hội phát triển và cạnh tranh với hàng hóa trên thị trường không chỉ trong nước mà có thể vươn ra nước ngoài và trở thành một thương hiệu được biết đến trên toàn thế giới. Tuy nhiên để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một đội ngũ nhân lực hùng mạnh. Chúng ta có thể khẳng định rằng: “Nguồn nhân lực chính là chìa khóa dẫn đến thành công”. Nguồn nhân lực có trình độ sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hóa –  Hiện đại hóa đất nước. Với một đất nước đang phát triển và trình độ còn thấp kém như nước ta thì không thể không xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho những mục tiêu lâu dài được.

Tuy vậy nhưng vấn đề nào cũng có tính hai mặt của nó. Vì thế nên đưa ra chính sách phát triển nguồn nhân lực thì cũng đồng thời cũng phải quay ngược trở lại xem chính sách đó tác động như thế nào tới những mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. Không phải chỉ có riêng với nguồn nhân lực mà với bất cứ vấn đề nào khác, luôn có hoạt động kiểm tra, đánh giá đi kèn trong suốt quá trình thực hiện để góp phần đưa doanh nghiệp đến với mục tiêu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Từ những suy nghĩ trên, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LILAMA – Thí nghiệm Cơ điện” cho báo cáo thực tập của mình.

Kết cấu chuyên đề gồm có ba phần chính:

Chương I: Thực trạng của Công ty Cổ phần LILAMA – Thí nghiệm Cơ điện.

   Chương II: Thực trạng công tác đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LILAMA – Thí nghiệm Cơ điện

   Chương III: Một số biện pháp nâng cao khả năng đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần LILAMA – Thí nghiệm Cơ điện

Để hoàn thành được chuyên đề thực tập này. em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Th.S Trần Thị Phương Hiền – giảng viên hướng dẫn thực tập cùng các anh chị phòng Tổ chức – Hành chính và các phòng ban khác đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập tại Công ty.

DOWNLOAD