Báo cáo thực tập cấu trúc vốn,hiệu quả sử dụng vốn công ty.

cấu trúc vốn doanh nghiệp

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn mẫu báo cáo thực tập về “Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho công ty Phước Thành” báo cáo nêu rõ cơ  sở lý luận về Tổng quan các vấn đề về cấu trúc vốn và thực trạng cấu trúc vốn, sử dụng vốn tại công ty Phước thành. sau đây thuctaptotnghiep.net giới thiệu phần mở đầu, để xem chi tiết bài làm các bạn tải về nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

Quản trị cấu trúc vốn năng động sẽ đạt  được các lợ i ích qua việc tối  ưu hóa dòng tiền. Tối  ưu hóa cấu trúc vốn góp phần nâng cao tỷ  suất sinh lợi của công ty, qua đó làm gia tăng giá trị công ty bằng việc tối thiểu hóa chi phí sử  dụng vốn bình quân. Trong nền kinh tế thị trường,  để  tồn tại và phát triển  đòi hỏi các công ty phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, trong  đó vấn  đề  nâng cao n ăng lực tài chính và trình  độ quản trị vố n trở  nên  đặc biệt quan trọng.  Để thự  hiện thành công sứ mệnh trên, yêu cầu cấp thiết  đặt ra cho các công ty là phải quản trị vốn và cấu trúc vốn hiệu quả, tối  ưu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, trong  đó, vi ệc hoạch đị nh cấu trúc vốn  đáp ứng nhu cầu phát triển và tiến tới tối đa hóa giá trị công ty đặc biệt quan trọng.  Đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như  hiện nay, các công ty nói chung và công ty Phước Thành nói riêng  đã và  đang  đối mặt với sự  cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên vấn đề  tối  ưu hóa cấu trúc vốn nhằm đạt  được sự phát triển bền vững đối với công ty Duy Thịnh ngày càng cấp thiết hơn. Vì những lý do trên tôi chọn đề tài làm báo cáo thực tậpGiải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho công ty Phước Thành” làm  đề  tài nghiên cứu

Phạm vi của báo cáo này chỉ chủ yếu đề cập tới khía cạnh sử dụng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, chứ không chú trọng tới hiệu quả của công tác đầu tư phát triển của Công ty.

Nội dung của báo cáo gồm có ba phần.

–         Chương một: Những cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

–         Chương hai: Thực trạng cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Phước Thành

–         Chương ba: Một số phương hướng, biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Phước Thành

 

   DOWNLOAD