Báo cáo thực tập bảo hiểm rủ ro xây dựng tại công ty Bảo Việt

Mình xin giới thiệu cho các bạn bài báo cáo thực tập bảo hiểm:  Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở công ty Bảo Việt Bắc Ninh

Trong những năm gần đây, nền  kinh tế nước ta với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước đã không ngừng được phát triển. Nếu như trước đây hậu quả của chiến tranh để lại cho  đất nước chúng ta  rất nặng nề và không phải dễ dàng khôi phục được trong một thời gian ngắn. Thì trong quá trình hội nhập kinh tế , do chính sách đổi mới và phát triển nền kinh tế của Đảng và Nhà  Nước, nền kinh tế của nước ta đã có nhiều bước tiến đột phá, trong đó việc  đầu tư tập trung cho  xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong những ưu tiên hàng đầu.  Một trong những lý do mà Nhà nước ta ưu tiên cho việc phát triển cơ sở hạ tầng là để tái sản xuất ra các tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân và phục vụ đắc lực cho cho mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng… Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta  đang trong công cuộc tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ đóng vai trò càng quan trọng để tạo tiền đề cho các nghành khác phát triển.

Tuy nhiên với đặc trưng của nghành xây  dựng  cơ bản luôn gắn liền với mặt đất , không di chuyển được , có giá trị lớn nên rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nếu như  mọi rủi ro xây dựng xảy ra thì hậu quả của nó khó có thể lường trước được . Lúc đó các chủ đầu tư , chủ thầu xây dựng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và công trình sẽ không thể diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoặch được .

Cho nên để đảm bảo cho các nhà đầu tư , nhà thầu sẽ không rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính và tiến độ thi công công trình được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đặt ra thì  có lẽ biện pháp tham ra bảo hiểm mọi rủi ro cho công trình xây dựng sẽ là hiệu quả hơn cả .

Tại công ty Bảo Việt Bắc Ninh , nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng được triển khai từ năm 1995 , sau khi có quyết định số 663/TC – QĐ -TCNH ngày 24/06/1995 của Bộ Tài Chính ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng . Sau một thời gian triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro  về xây dựng , công ty  cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ  . Nhưng bên cạnh đó công ty cũng có những hạn chế và gặp không ít khó khăn khi triển khai nghiệp vụ . Một phần nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro  về xây dựng  vẫn còn tương đối mới mẻ ở nước ta  nói chung và ở công ty Bảo Việt Bắc Ninh nóí riêng . Hơn nữa việc cạnh tranh trên thị trường giữa các công ty bảo hiểm diễn ra rất gay gắt. Chính vì vậy việc thu hút khách hàng trở nên rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại trong chiến lược phát triển của công ty sau này .

Xuất phát từ những lý do trên mà tôi mạnh dạn trọn đề tài: “Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng ở công ty Bảo Việt Bắc Ninh” làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình .

Bài viết này chắc sẽ không tránh khỏi nhữnh khiếm khuyết nhất định , do thời  gian và kiến thức bị hạn chế . Nhưng tôi hy vọng rằng bài viết sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến khâu khai thác nghiệp vụ bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng tại công  ty Bảo Việt Bắc Ninh .

DOWNLOAD