Báo cáo thực tập bán hàng tại công ty vật liệu xây dựng

báo cáo thực tập bán hàng

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn mẫu bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề tài : “Hoạt động bán hàng vật liệu xây dựng” hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn tham khảo để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình, để tài kéo xuống dưới, xin cảm ơn.

Bán hàng là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Bán hàng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng; giúp cho người tiêu dùng có được giá trị sử dụng mà mình mong muốn và người sản xuất đạt được mục đích của mình trong kinh doanh. Thông qua hoạt động bán, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Bán hàng với tư cách là một quá trình của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó bao gồm nhiều hoạt động khác nhau và có liên quan chặt chẽ với nhau: như hoạt động nghiên cứu thị trường, xây dựng mạng lưới bán hàng, tổ chức quản lý và thực hiện…Muốn cho các hoạt động này có hiệu quả thì cần phải có những biện pháp phù hợp với thực tế doanh nghiệp để công tác bán hàng của doanh nghiệp có hiệu quả tốt nhất.

DOWNLOAD