Báo cáo thực tập bán hàng du lịch chạy mô hình spss.

nhận xét sinh viên thực tập

Đây là 1 bài minh cũng dành nhiều tâm huyết nhé các bạn, có file chạy SPSS cho các bạn luôn nhé: Một số giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng nhằm thu hút khách đoàn tại công ty vietravel từ nay đến 2020 

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Lý do chọn đề tài

Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sông kinh tế xã hội và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Hoạt động kinh doanh lữ hành là đặc thù của ngành du lịch. Mỗi quốc gia muôn phát triển ngành công nghiệp du lịch không thể thiếu hệ thông các công ty lữ hành hùng mạnh tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường

Hàng năm trên thế giới có hàng trăm triệu người đi du lịch và xu hướng này ngày càng gia tăng. Theo đánh giá của Tổ Chức Du Lịch Thế Giới(WTO), trong những năm tới, viễn cảnh của ngành du lịch toàn cầu nhìn chung rất khả quan. WTO đã dự báo đến năm 2015, lượng khách du lịch quốc tế trên thế giới sẽ đạt gần 01 tỷ lượt người, thu nhập xã hội từ du lịch đạt khoảng 900 tỷ USD và sẽ tạo thêm khoảng 150 triệu chỗ làm trực tiếp, chủ yếu là khu vực Châu Á. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia.

Trong xu thế quốc tế toàn cầu hóa thì ngành kinh tế du lịch giữ vai trò đặc biệt quan trọng cho thu nhập nền kinh tế quốc dân. Phát triển du lịch là điều kiện tốt để thực hiện xuất khẩu tại chỗ, thu nhiều nguồn ngoại tệ về cho đất nước, giải quyết nạn thất nghiệp có xu hướng gia tăng, khai thác các nguồn lao động dư thừa, thúc đẩy cho các ngành kinh tế khác phát triển

Công ty Du lịch Vietravel là một hãng lữ hành quốc tế tuy chỉ mới hình thành đúng 18 năm nhưng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành du lịch Thành phô HCM nói riêng và ngành du lịch nước nhà nói chung.

Qua thời gian thực tập tại Công ty Du lịch Vietravel với mong muôn phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa và quổc tế tại Công ty và thoả mãn tôi đa nhu cầu du lịch cho khách, tôi quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hoạt động bán hàng nhằm thu hút khách đoàn tại công ty vietravel từ nay đến 2020 “ làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh lữ hành, thu hút khách đoàn của Công ty Du lịch Vietravel. Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài xác định các nhiệm vụ cần nghiên cứu:

– Hệ thống hoá một số lý luận về hiệu quả kinh doanh lữ hành

– Khảo sát, đánh giá thực trạng về hiệu quả kinh doanh lữ hành khách đoàn tại Công ty Du lịch Vietravel trong thời gian qua, từ đó rút ra được những kết luận về thực trạng.

– Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành khách đoàn của Công ty Du lịch Vietravel .

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu về vấn đề hiệu quả kinh doanh lữ hành khách đoàn. Cụ thể là nghiên cứu các quan niệm về hiệu quả kinh doanh lữ hành, khách đoàn, các nguồn lực kinh doanh và đưa ra các giải pháp khắc phục

.Phạm vi nghiên cứu

– Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tại Công ty Du lịch Vietravel

– Thời gian nghiên cứu: Các số liệu khảo sát thực tế được thu thập trong 3 năm 2011-2013, đề xuất giải pháp cho năm 2015 và những năm tiếp theo.

Phương pháp nghiên cứu

– Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, xây dựng các giả thiết để tiến hành thử nghiệm thống kê dựa trên các lý luận chung từ các tài liệu tham khảo xung quanh môn học marketing, sách, báo chí, website và từ phía các phòng ban đơn vị của công ty.

– Để có thể hoàn thành tốt, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này không chỉ dựa trên các cơ sở lý thuyết mà còn dựa trên quá trình tiếp cận thực tế thông qua các giai đoạn thực tập và làm việc tại đơn vị.

– Phương pháp khảo sát thực tế và phân tích kết hợp với tư duy lôgic, các phương pháp có tính liên ngành như điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh và những phương pháp khoa học chung như mô hình hóa các quy trình, cơ cấu tổ chức… để nghiên cứu các khía cạnh chính của vấn đề nhằm gắn lý luận với thực tế, để đề tài nghiên cứu sẽ trở nên hữu ích, không xa rời thực tế, có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp.

Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng

Chương 2: Thực trạng hoạt đông bán hàng nhằm thu hút khách đoàn tại công ty Vietravel

Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động bán hàng nhằm thu hút khach đoàn tại công ty Vietravel từ nay đến năm 2020

 

ĐỀ XEM NỘI DUNG CÁC BẠN CLICK ĐÂY