856 câu hỏi tin học ôn thi công chức thuế 2015 (có đáp án)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn bộ để tai lieu ôn thi công chức Thuế năm 2015 mới nhất mà mình mới tham khảo được là  856 câu hỏi ôn thi tin học công chức thuế năm 2015 (có đáp án).

ôn thi công chức Thuế 2015
ôn thi công chức Thuế 2015

856 câu hỏi Thiếc học ôn thi công chức thuế năm 2015 (có đáp án) Đây là mình biên tập lại dựa trên những điều sau đây câu hỏi trên tin đề thi của học công chức Thuế năm của nó gần đây cùng với tài liệu tham khảo của mình ở Bộ về tài liệu ôn thi công chức Thuế. Kèm theo câu hỏi không có phản ứng cũng hướng dẫn các bạn tìm ra đáp án.

Sau đây mình xin trích một đoạn cho các bạn tham khảo nhé:

STT CÂU HỎI Một B C D
Câu 1 Ấn chuột phải vào một thư mục, Properties chọn. Operations này có thể có: Xem tất cả các thông tin chi tiết của các thư mục Đổi tên thư mục Set thuộc tính (chỉ đọc, ẩn …) cho thư mục * Cả A và C đều đúng
Câu 2 Nhấn bất kỳ trong các phím được sử dụng sau Nới Rồng một cấp thư mục trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer: Mũi tên lên Mũi tên xuống * Mũi tên qua trái Mũi tên qua không
Câu 3 Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên Windows: Sử dụng chuột kích chọn vào tên ứng dụng thanh tác vụ trên Sử dụng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc CA A và B sẽ không được * Cả A và B sẽ được
Câu 4 Chọn câu phát biểu có thể không chính xác: Chọn một Folder / File: kích chuột tại directory name / files Chọn nhiều thư mục, tập tin liên tục: Kích chuột tại directory name / tập tin đầu tiên, rồi nhấn phím giữ phím Shift và kích chuột tại directory name / files cuối * Chọn nhiều thư mục, tập tin là không liên tục: phím nhấn giữ phím phím Shift trong khi kích chuột tại tên Folder File Chọn nhiều thư mục, tập tin không phải là liên tục: phím nhấn Ctrl giữ trong suốt kích chuột tại tên Folder File
Câu 5 Có not sao chép toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa flash USB dung lượng 256MB chưa có: Hoàn Toàn được * Có thể không được cài đặt WindowsXP VI bộ lớn hơn 256 Mb Câu A đúng Không có phản ứng nào đúng
Câu 6 Hộp điều khiển là một hộp chứa các ” cho: Đổng một cửa sổ Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ * Tất cả các lệnh trên
Câu 7 Để ẩn hoặc mở rộng hiện của tên File / Folder of Windows đã được công nhận (Ví dụ: EXE, TXT, INI ….), ta phai Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Bàn phím Ngày giờ Hệ thống * Options thư mục
Câu 8 Để cài đặt máy out ta Thục Hiền các tác thao: Bắt đầu -Settings – Printers and Faxes Bắt đầu -Settings – Control Panel – Printers and Faxes * Câu A và B đều đúng Câu A sẽ sai và B
Câu 9 Để chọn các biểu tượng được cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhap sự lựa chọn cho mỗi biểu Tường An đồng thời bấm phím giữ: Alt * Ctrl Vào Sự changed
Câu 10 Để chọn liên tiếp biểu tượng của nó (shorcut) trên nền Desktop, ta press any trong khi giữ chuột kích: Alt Ctrl Tab * Ca
Câu 11 Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm phím nào sau đây trên bàn phím: Scroll Lock Tạm dừng Chèn * Trong hình màn
Câu 12 Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang hoạt kích, ta sử dụng: * Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C
Câu 13 Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox và chọn Maximize Double Click vào Title Bar của cửa sổ * Các cách trên sẽ được
Câu 14 Để di chuyển một cửa sổ hiện hành trong môi trường Windows, ta thực hiện thao tác nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ: Double click chuột Nhấn chuột Tuyến Nhấp chuột non chuột * Kéo
Câu 15 Để di chuyển một tập tin hay thư mục trong một lệnh cấm được Windows Explorer, sau khi chọn file hoặc folder to di chuyển, ta thực hiện: * Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + P sau đó di chuyển đến Nội cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + C sau đó di chuyển đến Nội cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + C

………

DOWLOAD

Ngoài ra, các bạn được tham khảo của tài liệu ôn thi công chức Thuế  TẠI ĐÂY  và các bài tập ôn thi công chức Thuế khác TẠI ĐÂY nhé!