3500 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi tiếng anh b1 hot

thi tieng anh

chủ đề thi nói tiếng anh B1chủ đề thi nói tiếng anh B1Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu toàn bộ to those you were no nhu cầu tìm tài liệu ôn thi Tiếng anh b1 bộ tài liệu mới bổ ích and which is chính  3500 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) ôn thi tiếng anh b1 Bộ câu hỏi this your have tổng hợp all kỹ năng, it will help you đánh giá lại kết quả học tập of minh.

Test 1
Pronunciation
1. a. c oách b. c ull c. c dễ d. c ut
à c
2. a. b u Réau b. d u có thể so sánh c. p u lại d. p u ll
-> d
3. a. st u dy b. h u ll c. b u sẽ d. h u t
-> c
4. a. g ar b. g ar lic c. g ar tuổi d. g ar bage
-> c
5. a. g . entle b g . ay c g . reat d g ăn
-> a
6. a. m một ster b. một sk c. một bsent d. c một st
è c

Tìm những sai lầm
7. Mặc dù có khoảng 120 viện nghiên cứu ngôn ngữ chuyên sâu tại Hoa Kỳ vào năm 1970, có hơn ba lần so với hiện nay.
a. là
b. khoảng
c. trong
d. ba lần như nhiều ĐA: a 8. Vẽ bản đồ không thực hiện một bản đồ chính xác bởi vì tình hình chính trị trong khu vực thay đổi rất nhanh chóng mà họ không thể để vẽ ranh giới một cách chính xác . a. thay đổi b. vậy c. để vẽ d. đúng Đá: a

 

9. Năm nay các nhà thiết kế được thể hiện rất màu sắc tươi sáng và phong cách mà đã mặc gần hơn với cơ thể hơn so với những người thể hiện năm ngoái.
a. rất
b. là
c. hơn
d. những ĐA: b

10. Mọi người thấy Star Wars nói rằng nó một trong những tốt nhất các bộ phim khoa học viễn tưởng đã từng được phát hành.
a. người
b. là
c. tốt nhất
d. được ĐA: b

11. Trước khi ông về hưu tháng Tư năm ngoái , ông Thompson đang làm việc cố vấn sinh viên nước ngoài trong ba mươi năm tại Cao đẳng cộng đồng.
a. hưu
b. cuối tháng tư
c. đang làm việc
d. ba mươi năm ĐA: c

Ngữ pháp và từ vựng
12. Cô không thể …………. đứa con của mình để chăm sóc ông.
a. thừa nhận
b. tâm sự
c. tin tưởng
d. thuyết phục ĐA: b

13. Đó là một biệt thự khác thường. Nó là khá ……….
a. cực
b. vui
c. lớn
d. đặc biệt ĐA: d

14. Câu trả lời của ông là rất bối rối rằng các giáo viên hầu như không thể thực hiện bất kỳ ………… … của nó ở tất cả.
a. nghĩa
b. giải thích
c. intelligibility
d. cảm giác ĐA d

……..

To be xem hết các bạn vui lòng tải về TẠI ĐÂY  nhé!