154 bài luận ôn thi anh văn B1, 15 chủ đề nói anh văn B1

thi tieng anh

Tài liệu ôn thi anh văn B1 chất lượng nhé mọi người, gồm có 154 bài luận và 15 chủ đề nói thi tiếng anh b1 rất hay, chúc mọi người thi tốt nhé !

thi tieng anh

Sau đây mình trích 1 ít vì file nặng và dài, các bạn chịu khó tải về.

TOPIC 1: HEALTH AND WEALTH: WHICH IS BETTER?All of us want to have good health because we cannot buy health even we arerich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were ingood health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work andserve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bringhappiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if wewere rich but not healthy, we would depend on others because we could not serveourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth.
Health /’hi:liɳ/
Even /’i:vən/
Opinion /ə’pinjən/
wealth /welθ/
daily /’deili/
ourselves /,auə’selvz/
CHỦ ĐỀ 1: SỨC KHỎE VÀ GIÀU CÓ: nào tốt hơn?
Tất cả chúng ta muốn có sức khỏe tốt vì chúng tui không thể mua được sức khỏe,ngay cả chúng ta rất giàu. Theo tôi, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có bởivì nếu chúng tui có sức khỏe tốt, nhưng không giàu có, chúng tui có thể làm nhữnggì chúng ta muốn, chúng tui có thể làm công việc khó khăn và phục vụ bản thânmình trong những hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, chúng tui có thể giúp đỡ ngườikhác, mang lại hạnh phúc cho họ. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể thú vị. Nếukhông, nếu chúng ta giàu có nhưng không khỏe mạnh, chúng tui sẽ phụ thuộc vàongười khác bởi vì chúng tui không thể phục vụ bản thân trong cuộc sống hàngngày, trở thành khác tải, chúng tui rất dễ tức giận hoặc buồn chán với tất cả mọithứ. Tóm lại, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có.”

LINK TẢI