100 bài test luyện thi tiếng anh b1 có đáp án (cực hot)

thi tieng anh

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to tài liệu luyện thi tiếng ang b1 cực hay là  100 bài kiểm tra luyện thi tiếng anh b1 có đáp án (cực hot)

thi tieng anh
Bài tập luyện thi tiếng anh b1

Bài tập luyện thi tiếng anh b1 luôn is sự quan tâm of many you but việc tìm been one bộ tài liệu then it will not be đơn giản chính vì vậy as sự xuất hiện of bộ đề luyện thi tiếng anh b1 this mình hy vọng will help ích nhiều cho tất cả các bạn.

Trích:

Q1 bộ phim mới nhất của cô ……. đối tượng của nó trong một không gian rất ngắn thời gian, mà là để gây sốc.
(A) có được (b) có (c), đạt được (d) kiểm soát
Q2 Các nhà phê bình ….. ..to ca ngợi công việc của đạo diễn này bất cứ điều gì ông đã làm cho bộ phim.
(a) chạy (b) tiếp tục (c) vẫn tồn tại (d) nhấn mạnh
Q3 Đây là bộ phim đầu tiên cho thấy điều kiện mà trong đó người nghèo sống và như vậy là để. …… giám đốc tương lai.
(a) ảnh hưởng (b) giữ (c) lây nhiễm (d) chương
Q4 Lý do duy nhất cho họ đi xem phim vào ngày hôm đó là tìm ra một số hình thức …… ..
(a) giử (b) sự tham gia (c) engrossment (d) giải trí
Q5 ý định của giám đốc trong việc làm phim là để thử và ……. đơn giản theo cách nhìn của một đứa trẻ.
(a) Báo cáo (b ) trách mắng (c) đại diện cho (d) hiểu
Q6 Các fan hâm mộ bên ngoài các rạp chiếu phim vào buổi chiếu đầu tiên của bộ phim đã không sẵn lòng ……. đến khi tất cả các ngôi sao đã đi
về nhà.
(a) định đoạt (b) Displace ( c) khám phá (d) phân tán
Q7 Việc chậm trễ trong ……. bộ phim với công chúng nói chung là vì cảnh nào đó được coi là vô vị.
(a) thay thế (b) lặp đi lặp lại (c) phát hành (d) báo cáo
Q8 Các chủ đề của bộ phim thứ hai là khá đơn giản chỉ là ……. của đầu tiên.
(a) xây dựng (b) tiếp tục (c) liên tục (d) tiếp tục
Q9 Trong quá trình làm phim hướng là khá … …. từ các nguồn tài chính của dự án.
(a) riêng biệt (b) tách (c) riêng (d) chia tách
Q10 Rất thường ai đó sẽ cho một ……. của một bộ phim và khi bạn nhìn thấy nó mình, nó khá khác nhau.
(a) mô tả (b) mô tả (c) mô tả (d) mô tả

Q1 bộ phim mới nhất của cô ……. đối tượng của nó trong một không gian rất ngắn thời gian, mà là để gây sốc.
(A) có được (b) có (c), đạt được (d) kiểm soát
Q2 Các nhà phê bình ….. ..to ca ngợi công việc của đạo diễn này bất cứ điều gì ông đã làm cho bộ phim.
(a) chạy (b) tiếp tục (c) vẫn tồn tại (d) nhấn mạnh
Q3 Đây là bộ phim đầu tiên cho thấy điều kiện mà trong đó người nghèo sống và như vậy là để. …… giám đốc tương lai.
(a) ảnh hưởng (b) giữ (c) lây nhiễm (d) chương
Q4 Lý do duy nhất cho họ đi xem phim vào ngày hôm đó là tìm ra một số hình thức …… ..
(a) giử (b) sự tham gia (c) engrossment (d) giải trí
Q5 ý định của giám đốc trong việc làm phim là để thử và ……. đơn giản theo cách nhìn của một đứa trẻ.
(a) Báo cáo (b ) trách mắng (c) đại diện cho (d) hiểu
Q6 Các fan hâm mộ bên ngoài các rạp chiếu phim vào buổi chiếu đầu tiên của bộ phim đã không sẵn lòng ……. đến khi tất cả các ngôi sao đã đi
về nhà.
(a) định đoạt (b) Displace ( c) khám phá (d) phân tán
Q7 Việc chậm trễ trong ……. bộ phim với công chúng nói chung là vì cảnh nào đó được coi là vô vị.
(a) thay thế (b) lặp đi lặp lại (c) phát hành (d) báo cáo
Q8 Các chủ đề của bộ phim thứ hai là khá đơn giản chỉ là ……. của đầu tiên.
(a) xây dựng (b) tiếp tục (c) liên tục (d) tiếp tục
Q9 Trong quá trình làm phim hướng là khá … …. từ các nguồn tài chính của dự án.
(a) riêng biệt (b) tách (c) riêng (d) chia tách
Q10 Rất thường ai đó sẽ cho một ……. của một bộ phim và khi bạn nhìn thấy nó mình, nó khá khác nhau.
(a) mô tả (b) mô tả (c) mô tả (d) Mô tả
Q1 Cô ấy có những loại công việc mà dường như để giữ cho mình bận rộn tất cả các thời gian – 24 -……..
( a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

TẢI TÀI LIỆU